Traditional Advice


Lakshmi chanchala hoti hai (The goddess of wealth is very curious).Lakshmi ko kabhie band karke mat rakho, lakhshmi rooth jati hai (Money should always be in circulation). Lakshmi jayegi, phir ayegi, phir jayegi…darwaza khula rakho, usko jaane do. Aaj jayegi to kal ghum fir ke tumhare hi god mein aayegi.

%d bloggers like this: